Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Legitymacje szkolne

Informujemy, że do dnia 
17 czerwca do godziny 13.00
będziemy zbierać wnioski o wydanie legitymacji szkolnej*

wnioski można składać w sobotę w holu głównym szkoły  

lub do piątku wrzucić do skrzynki na listy  przy wejściu głównym do budynku

Szkoła wystąpi do konuslatu z wnioskiem grupowym, przybliżony czas oczekiwania na wydanie legitymacji to 30 dni. Prosimy o terminowe składanie wniosków. Po ustalonym terminie, szkoła nie będzie przyjmowała wniosków, można będzie składać je indywidulanie do konsulatu w Londynie.

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ulgowych biletów:
- 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
- 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych
- do muzeów,
- do parków narodowych.


*Termin ważności legitymacji wydanych w roku bieżącym, tj. 2017 wyjątkowo obejmował będzie również przyszły rok szkolny.

 

podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 811

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1042)

 

legitymacja szkolna

Kto może otrzymać legitymację?

Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie.

 

Czy legitymacje mogą otrzymać uczniowie wszystkich szkół?

Przepisy określają, że legitymacje przysługują uczniom czterech rodzajów szkół:

 1. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
 2. szkół w systemach oświaty innych państw,
 3. sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 4. szkół europejskich.

W przypadku szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (zwanych także szkołami polonijnymi, społecznymi, sobotnio-niedzielnymi lub uzupełniającymi) warunkiem przyznawania legitymacji jest aktualna rejestracja szkoły w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (http://www.polska-szkola.pl). Uczniowie szkół niezarejestrowanych bądź szkół, które nie dokonały aktualizacji danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, nie będą mogli otrzymać z legitymacji.

 

Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

 • 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
 • 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych
 • do muzeów,
 • do parków narodowych.

Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela?

Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

 • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych
 • do muzeów,
 • do parków narodowych.

Jakie dane zawiera legitymacja?

Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data jej ważności.

 

Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja?

Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników.

Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletniości – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy 18 lat, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

 

Dlaczego legitymacja nie zawiera zdjęcia dziecka?

Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia, co znacznie uproszcza jej wydanie. Legitymacja jest ważna z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty).

 

Gdzie składać wniosek o legitymację dla dziecka?

Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły. Na stronie konsulatu dostępny jest wzór wniosku o wydanie legitymacji.

 

Jakie należy przedstawić dokumenty, składając wniosek o wydanie legitymacji dla dziecka?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów, ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów.

Szkoła niepośrednicząca w przekazywaniu wniosków, także może potwierdzić fakt nauki danego ucznia na wniosku składanym przez rodziców.

 

Gdzie należy odebrać legitymację?

Legitymacje można odebrać tam, gdzie składało się wniosek. Jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem szkoły, to także szkoła przekaże legitymację. Jeśli wniosek złożony został u konsula, to legitymacje odebrać można w konsulacie.

 

Jaki jest czas oczekiwania na legitymację?

Konsulowie będą wydawać legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek jest składany za pośrednictwem szkoły, termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula.

Odbioru wystawionych legitymacji w terminie określonym przez konsula będzie mogła dokonać upoważniona osoba. Jeśli rodzicowi zależy na szybkim otrzymaniu legitymacji, powinien upewnić się w szkole, w jakim terminie przekazywane są wnioski do konsula (zbiorczo czy indywidualnie).

 

Na jaki okres są wydawane legitymacje?

Legitymacje są wydawane na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie.

Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności 30 września kolejnego roku. W roku 2017 legitymacje wyjątkowo wydawane będą z dłuższym terminem ważności. Oznacza to, że legitymacje wydane w roku szkolnym 2016/2017 zachowają ważność do końca kolejnego roku szkolnego 2017/2018 r. Po tej dacie legitymacja nie uprawnia do skorzystania z ulg określonych w przepisach.

 

W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji?

Jeżeli uczeń kontynuuje naukę, to jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności są składane na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.

 

Co zrobić w przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji?

W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.

 

WNIOSEK DO POBRANIA - legitymacja ucznia pdf

WNIOSEK DO POBRANIA - legitymacja ucznia doc

 

Narodowe Święto Niepodległości

Już w następną sobotę tj. 12 listopada zapraszamy na uroczyste obchody Narodowego Dnia Niepodległości! Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.15 w Polskim Domu Parafialnym! Po uroczystości kawa, herbata i smaczne ciasto :) Wstęp wolny!

 

11listopada

Rzeczy znalezione

Kochani Rodzice! W soboty 5 listopada oraz 12 listopada będzie można odebrać rzeczy zostawione w szkole przez dzieci :D portfele, czapki, szaliki, kurtki i wiele innych :D Rzeczy nieodebrane do 12 listopada włącznie zostaną przekazane Akcji Katolickiej na bazar świąteczny :D Stolik z rzeczami znalezionymi będzie umiejscowiony na dużej sali lub obok stanowiska dyżurnych :D

 highlight-1018549 640

Uwaga konkurs!

Kochani Uczniowie! Kochani Rodzice! Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą babeczkę lub muffinkę :D Szczegóły na plakacie!babeczki

Zapisy do I Komunii Świętej

Szanowni Rodzice,
W ubiegłym tygodniu Parafia w Swindon rozpoczęła zapisy do Pierwszej Komunii Świętej – zapisy wyłącznie drogą elektroniczną będą trwały do końca września. Kolejne spotkanie 30 września w Polskim Domu Parafialnym o godzinie 18:00. 
 
link rejestracyjny znajdziecie TUTAJ.Pierwsza Komunia Swieta

Dzień Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy wszystkie nasze najukochańsze Babcie i Dziadków oraz wszystkich Seniorów ze Swindon a zwłaszcza z naszej parafii na uroczystość z okazji ich Święta, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w naszej szkole. Na akademię, ciasto i kawę serdecznie zapraszamy również wszystkich rodziców i przyjaciół szkoły.

dzien babci i dziadka plakat

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym! Polskie media etniczne w Wielkiej Brytanii a integracja Polaków ze społeczeństwem brytyjskim.

Wielka Brytania coraz wyraźniej odchodzi od wielokulturowości rozumianej jako polityka państwa wspierająca kultury mniejszości etnicznych. Rząd brytyjski kładzie za to coraz silniejszy nacisk na integrację społeczną w ramach zróżnicowanego społeczeństwa. Jaką rolę w budowie harmonijnego społeczeństwa wielokulturowego odgrywają media etniczne, w tym polskie media etniczne? Na to pytanie ma odpowiedzieć projekt badawczy realizowany obecnie na Cardiff University.

 
Szczegóły TUTAJ.