Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Historia szkoły

Przy Wspólnocie Parafialnej od praiwe 60 lat istnieje  Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Konopnickiej.Głównym zadaniem szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży żyjących na emigracji. To zadanie realizujemy poprzez kształcenie w młodzieży poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, a także poprzez rozwijanie postaw religijnych i patriotycznych. Szkoła ma obecnie ponad 200 uczniów z terenu i z poza naszej parafii.

Szkoła Polska powstała z inicjatywy i świadomości Polaków osiedlających się w Swindon oraz ś.p. Ks.Prałata Stanisława Borka, który to był zawsze czujny na potrzeby wychowania dzieci w duchu polskim. Okres powstania szkoły i pierwszych lat rozwoju nie był łatwy. Pomimo borykania się z różnymi trudnościami, udało się w końcu oddać do użytku budynek szkolny, który jest nadal w użytku.

W dniu 13 maja 1967 roku Jego Ekscelencja Ks. Biskup Władysław Rubin poświęcił budynek szkolny. Na patrona wybrano jedną z najwybitniejszych polskich pisarek – Marię Konopnicką.

Druga połowa lat sześćdziesiątych to okres największego rozwoju szkoły. W tym czasie uczęszczało do niej około 400 dzieci i jednocześnie były to lata kulminacyjne w pracy i osiągnięciach szkoły. Wtedy to powstało bardzo liczne przedszkole, chór i orkiestra szkolna. Rozwijało się wówczas polskie harcerstwo, tworzenie i uczestnictwo w którym było wspaniałym przeżyciem dla wielu młodych Polaków żyjących z dala od ojczyzny.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych nastąpił duży spadek liczby dzieci uczęszczających do polskiej szkoły, do około 240 uczniów. Jednym z największych osiągnięć szkoły w tym czasie były bardzo dobre rezultaty egzaminów z języka polskiego zdawane przez młodzież każdego roku.

Obecnie Polska Szkoła w Swindon rozwija się bardzo dynamicznie. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i idącej za tym możliwości swobodnego przemieszczania się w obszarze wspólnoty, zainteresowanie szkołą wzrosło. Dla wielu dzieci, które uczęszczają w tygodniu do szkół angielskich, jest to jedna z niewielu możliwości posługiwania się językiem polskim poza domem. Wzrasta również zainteresowanie grupą przedszkolną, złożoną w dużej mierze z dzieci, które zdecydowaną większość swojego życia spędziły na Wyspach Brytyjskich i język polski będzie dla nich w przyszłości drugim, którym będą potrafiły się posługiwać.