top of page
  • Zdjęcie autoraSzkoła Swindon

Nasza szkoła została partnerem w projekcie „Życie w społeczeństwie. Podręcznik dla młodzieży polonijnej 13-15 lat” jest realizowany w ramach programu Erasmus plus – KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.


Czas trwania projektu:

01.03.2021 – 28.02.2023

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska)

Polish Academy of Social Sciences and Humanities (Zjednoczone Królestwo)

Polska Szkola Przedmiotow Ojczystych im. Marii Konopnickiej Willeden Green (Zjednoczone Królestwo)

Educational and Cultural Centre - Swindon (Zjednoczone Królestwo)

Inercia Digital SL (Hiszpania)

Cele projektu:

Projekt: "Życie w społeczeństwie". Podręcznik dla młodzieży polonijnej 13-15 lat, zakłada:

– napisanie podręcznika, który ukaże się na platformie e-learningowej oraz w wersji papierowej;

– napisanie "Przewodnika metodycznego nauczyciela: lekcje języka polskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych", który ukaże się na platformie e-learningowej;

– stworzenie platformy e-learningowej, wraz z opracowaniem innowacyjnych narzędzi i materiałów edukacyjnych do pracy on-line;

– przygotowanie nauczycieli do pracy z platformą, podręcznikiem, z wykorzystaniem przewodnika.

Projekt: "Życie w społeczeństwie". Podręcznik dla młodzieży polonijnej 13-15 lat, jest odpowiedzią na realne potrzeby placówek prowadzących polską oświatę poza granicami kraju. Na platformie znajdzie się "Przewodnik metodyczny nauczyciela: lekcje języka polskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych". Wszystkie materiały będą współtworzone z partnerami projektu i powstaną na bazie testowania poszczególnych części publikacji podczas lekcji w szkołach polonijnych. Nacisk zostanie położony na rozwijanie cyfrowych kompetencji, wsparcie metodyczno-przedmiotowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik (w tym z wykorzystanie narzędzi TIK), a także przygotowanie innowacyjnych narzędzi online wspierających nauczanie języka polskiego jako drugiego, odziedziczonego, obcego, czy polszczyzny przywróconej.

Uczestnikami projektu będą nauczyciele (98 osób).

Partnerami projektu są: Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (PL), Polish Academy of Social Sciences and Humanities(GB), Polish Teachers Association(IE), Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. M.Konopnickiej Willeden Green(GB), Inercia Digital(ES) - m.in. organizacje i stowarzyszenia prowadzące szkoły polskie na emigracji.

Aby osiągnąć cele projektu zaplanowano następujące działania – organizacje projektowe będą:

– uczestniczyć w międzynarodowych spotkaniach projektowych służących zarządzaniu projektem i pracą nad rezultatami;

– uczestniczyć w szkoleniach dla pracowników organizacji partnerskiej;

– współtworzyć materiały dydaktyczne;

– organizować i uczestniczyć w wydarzeniach upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej(RPI);

– wypracowywać i upowszechniać RPI;

– prowadzić wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Osiągnięte rezultaty, szczególnie RPI, będą zaprezentowane podczas seminariów i konferencji (w końcowej fazie projektu). Odbiorcami będą nauczyciele organizacji zajmujących się oświatą polonijną.

Zasoby będą udostępnione wszystkim zainteresowanym na platformie e-learningowej.

Projekt będzie miał znaczący wpływ na:

– włączenie cyfrowej technologii online do nauczania i uczenia się oraz rozwój cyfrowych kompetencji;

– wzmocnienie, ulepszenie i wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych oraz podniesienie jakości pracy szkoły;

– promowanie bezpieczniejszego i bardziej odpowiedniego korzystania z technologii cyfrowej;

– podniesienia jakości nauczania placówek polonijnych uczestniczących w projekcie i ich oddziaływanie na środowisko Polonii;

– podniesienie kompetencji cyfrowych i językowych uczniów szkół polonijnych;

– umocnienie jakości oferty edukacyjnej placówek polonijnych niezaangażowanych bezpośrednio w działania projektowe.

Upowszechnienie innowacyjnych rezultatów i produktów P pozwoli na dzielenie się zasobami i wiedzą fachową, umożliwienie ich wykorzystania przez wszystkie instytucje i osoby prowadzące nauczanie w języku polskim za granicą, również nie uczestniczące w projekcie. Wypracowane w trakcie trwania P rezultaty e-learningowe posłużą nauczycielom i instytucjom nie objętym projektem.

Podręcznik na platformie e-learningowej, wraz z materiałami metodycznymi i materiałami wspierającymi proces nauczania, wspomoże nauczycieli, którzy często nie mają dostępu do materiałów skonstruowanych specjalnie z myślą o tego rodzaju pracy dydaktycznej.


Po zakończeniu projektu zostanie ustanowione stałe partnerstwo, w ramach którego FPANSiH, PASSH zobowiąże się do zapewnienia opieki metodycznej instytucjom partnerskim. Zostaną podjęte również prace w celu aplikowania o kolejne projekty programu Erasmus+.

Yorumlar


bottom of page