top of page

Klasa 7

Program klasy 7 jest podsumowaniem wiedzy zdobytej przez ucznia we wcześniejszych latach szkolnych.

Uczeń na tym etapie kształcenia rozumie teksty literackie, proste oraz złożone formy wypowiedzi. Czyta ze zrozumieniem i poprawnie wypowiada się na dany temat. Zwiększa zasób słownictwa i kształci techniki poprawnego wyrażania siebie i otaczającego go świata. Rozumie zasady ortografii oraz etyki językowej.

Nauczanie Geografii w klasie 7 to przegląd krain geograficznych pod kątem atrakcji turystycznych.  Zdobywanie umiejętności w zakresie orientowania się na mapie Polski, Europy i świata. Pogłębienie znajomości mapy fizycznej, administracyjnej oraz gospodarczej Polski. Zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym Polski, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Zajęcia z Historii to ukazanie dziejów Polski i polskiej emigracji. Kształtowanie uczuć patriotycznych, poszanowania dla tradycji narodowych i kulturowych. Utrwalenie wiadomości o sytuacji Polaków podczas okupacji. Przedstawienie zagadnień związanych z życiem w PRLu i w czasach przełomu.

Wychowawca klasy

Joanna Brejna

asia brejna.jpg

Absolwentka Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Asystent nauczyciela w szkole angielskiej, pracuje z dziećmi wymagającymi specjalnych potrzeb.

Współpracuje z Klubem Nauczyciela zwiększając swoje kwalifikacje.

Jest osobą ambitną i zaangażowaną całym sercem w pracę z dziećmi i młodzieżą. Uwielbia swoją pracę i z pasją realizuje swoje marzenia.

Lubi podróże, interesującą książkę, muzykę, film i zwierzęta.

 

Z Polską Szkołą jest związana od kilku lat, po dłuższej przerwie wychowawczej wróciła do tego w czym czuje swoje powołanie.

Potrzebne informacje

Podręczniki i  ćwiczenia: podczas lekcji nauczyciel korzysta z własnej bazy materiałów dydaktycznych. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca może poprosić o zakup dodatkowych pomocy edukacyjnych.

Zeszyty i materiały piśmiennicze: zeszyt w jedną linię A4 lub A5, długopis, ołówek. 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie wyślij email: jb.szkolaswindon@gmail.com

bottom of page