top of page

Legitymacje uczniów 

Uczniowie naszej szkoły, włącznie z przedszkolakami, mają możliwość otrzymania legitymacji szkolnej, która uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

 

  • 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

  • 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,

  • do muzeów,

  • do parków narodowych.

Aby uzyskać legitymację, należy wydrukować i dostarczyć do szkoły wypełniony danymi ucznia wniosek. Należy wypełnić tylko pierwszą stronę.

Dokumenty do pobrania: 

Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności legitymacji dla ucznia

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

UWAGA:

W celu przedłużenia ważności legitymacji uprzednio wydanej należy do wniosku dołączyć także legitymację, której wniosek ten dotyczy.

Konsulowie będą wydawać legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek jest składany za pośrednictwem szkoły, termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula.

W roku szkolnym 2019/2020 wnioski zbieramy do 26 października. 

bottom of page