top of page

Komitet Rodzicielski

Dzięki Dzieciom i ich Rodzicom staramy się tworzyć szkołę i rodzinnej atmosferze. Tutaj dbamy nie tylko o edukację i wychowanie przyszłych absolwentów, ale także wspieramy się wzajemnie i pomagamy budować poczucie wartości naszych uczniów.

W naszej szkole są organizowane liczne imprezy okolicznościowe, bale, teatry, sprzedaż ciasta i kawy, akcje charytatywne i wiele innych, w które angażujemy zarówno dzieci jak i ich rodziców. Staramy się, aby nasze dzieci i młodzież kształtowały swoje osobowości w oparciu o szacunek, tolerancję oraz altruizm. Dając im dobry przykład działań społecznych pragniemy, aby wyrośli na dobrych i mądrych Polaków.

 

Komitet Rodzicielski w naszej szkole organizuje wiele imprez, pomaga podczas zajęć szkolnych, pełni dyżury. Jest to grupa wspaniałych rodziców, którzy swoją pomocą nie tylko wpływają na przyjacielską atmosferę w szkole, ale ich działania przynoszą wymierne korzyści finansowe. Zyski finansowe z imprez są przeznaczane na dodatkowe atrakcje dla dzieci: dofinansowania wycieczek, lody na dzień dziecka, doposażenie biblioteki, pączki na tłusty czwartek, nagroda ks. Borka i wiele innych.

 

Członkowie Komitetu:

Furtak Agnieszka

Furtak Łukasz

Kardasz Angelika / Kloc Wojciech

Lippke Wojciech

Rayson Magdalena

Sobel Magdalena

Tomaszek Agata

bottom of page