top of page

Dokumenty szkolne

1. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Swindon

2. Nagroda Księdza Stanisława Borka

3. Regulamin Rady Pedagogicznej

4. Regulamin Komitetu Rodzicielskiego

5. Regulamin Samorządu Szkolnego

6. Regulamin nagród i kar

7. Regulamin oceniania

Dokumenty archiwalne

1. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Swindon - archiwalny

bottom of page