Plan zajęć

UWAGI:    
1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się punktualnie o godzinie 9.30 wspólną modlitwą na dużej Sali lub Masza Św. Nauczyciele i dzieci są zobowiązani do uczestniczenia w tej modlitwie. Zapraszamy Rodziców!    
2. Budynek szkolny jest otwarty od godziny 8.30. Młodsze dzieci (do 11 lat włącznie) muszą być pod opieką rodziców bądź opiekunów do momentu rozpoczęcia zajęć w klasach.    
3. Dzieci, które przychodzą do szkoły spóźnione, muszą być odprowadzone do klas przez rodziców.    
4. Dzieci do 11 roku życia muszą być odebrane przez rodziców lub osoby wyznaczone przez rodziców. Odbiór przez inne osoby wyznaczone przez rodziców powinien być uzgodniony z nauczycielem pisemnie (w nagłych wypadkach telefonicznie).                
5. Prosimy o punktualny odbiór dzieci: grupa przedszkolna o godzinie 13.15;  klasy 0 - A-levels o 13.30   
6. Parking jest używane przez dzieci jako plac zabaw i będzie zamknięty od godziny 9.45. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone samochodom pozostawionym na parkingu.   

© 2019 Polska Szkoła Sobotnia w Swindon

Polish Saturday School is operated by Educational and Cultural Centre, Swindon Cio

Charity no. 1183960

Walton Close, SN3 2JU Swindon

United Kingdom