top of page

OPŁATY ZA SZKOŁĘ

Opłaty za szkołę można dokonać tylko i wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto szkoły. Opłaty są pobierane z góry: 10 rat, 2 raty lub 3 raty.

 

Płatności można dokonywać przelewem na konto szkoły, którego dane są podane poniżej:

Educational and Cultural Centre

Polish Saturday School Swindon

Barclays Bank

Sort Code: 20-68-15  

Numer Konta: 73070557

Referencje: W opisie proszę podać NR INVOICE lub NAZWISKO i IMIĘ UCZNIA

UWAGA: Obowiązek uiszczania opłat za szkołę w terminie spoczywa na rodzicach. Nieuiszczenie opłat w wyznaczonym terminie bez podania przyczyny będzie wiązało się z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia lub skreśleniem z listy uczniów. Szkoła nie zwraca opłat za nieobecności za wyjątkiem np. długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem szpitalnym.

 

Czesne za Szkołę na rok 2023/24 wynosi:

 

- za jedno dziecko: £370 rocznie (możliwa opłata ratalna 10 rat x £37 lub 3 raty x £120* lub 2 raty x £180*)
- za dwoje dzieci: £650 rocznie (możliwa opłata ratalna 10 rat x £65 lub 3 raty £210* lub 2 raty x £315*)

trzecie i kolejne dziecko bez opłat. 

W szkole obowiązuje jednorazowa oplata administracyjna w wysokości £10 od dziecka. Kwota ta będzie automatycznie dopisana do pierwszego “invoice” i musi być uiszczona z pierwszą ratą.

 

W szkole obowiązuje elektroniczny system rejestrowania płatności. System działa w sposób następujący:

  • każdy z Państwa musi zadeklarować się w jakich ratach będzie uiszczał czesne,

  • na początku każdego miesiąca będą Państwo otrzymywali automatycznego e-maila z przypomnieniem ile należy zapłacić  oraz w jakim terminie,

  • każdy z Państwa będzie dokonywał płatności poprzez przelew, stałą opłatę w banku lub wpłatę na konto szkoły (przy wpłatach prosimy podać nazwisko dziecka lub numer otrzymanego invoice),

  • płatności będą rejestrowane w systemie FreeAgent,

  • w przeciągu tygodnia od dokonania płatności powinni Państwo otrzymać e-maila z podziękowaniem za dokonaną wpłatę,

  • w przypadku jeżeli nie otrzymają Państwo invoice lub po dokonanej wpłacie e-maila z podziękowaniem prosimy o kontakt na adres email: platnosci.szkolaswindon@gmail.com

 

 

bottom of page