top of page

Nauka w szkole

Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci w przedziale wiekowym od lat 3 (dodatkowym warunkiem jest, aby dziecko było samodzielne) do 16, mówiących zarówno po polsku, jak i po angielsku. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych z uwzględnieniem umiejętności czytania, pisania i mówienia. 

Dzieci uczą się języka polskiego, geografii, historii. Celem szkoły jest także przekazywanie dzieciom dziedzictwa polskiej kultury i tradycji oraz przyczynianie się do pogłębiania ich świadomości narodowej. 

Nauka w szkole prowadzona jest we współpracy z Polską Macierzą Szkolną oraz zgodnie ze wskazówkami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Młodzież w starszych klasach przygotowywana jest do egzaminów GCSE oraz A-level. Egzamin z języka obcego, do którego w szkołach angielskich zaliczany jest język polski, jest wliczany do rankingu szkół. Warto zdawać te egzaminy, szczególnie jeżeli istnieje możliwość zdawania języka ojczystego jako języka obcego w Wielkiej Brytanii.

Dzieci i pracownicy w szkole objęci są ubezpieczeniem a wszyscy nauczyciele, asystenci, dyżurni oraz Komitet Rodzicielski legitymują się ważnym DBS (zaświadczeniem o niekaralności).

Nasza Szkoła współpracuje z wieloma organizacjami i ośrodkami zajmującymi się rozwojem szkół polonijnych takich jak: Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, ORPEG w Warszawie, jak również ze Swindon Borough Council oraz National Resource Centre for Supplementary Education (NRCSE).

Współpracujemy również ze szkołami w kraju i w Polsce: St Joseph’s Catholic College, Swindon oraz Szkołą Podstawową im Marii Konopnickiej w Żeleźnikowej Wielkiej, Polska.

bottom of page